Kurslar


Tarih : 4 Aralık 2019, Çarşamba (11.00 – 18.00)
Eğitmen : Volkan AKTAŞ
Bu eğitimin amacı; yangın algılama ve ihbar sistemlerinin ne amaçla ve standartlara göre nasıl uygulandığını anlamak, tasarım ile ilgili güncel standart detaylarını vermek, kriterlerin nasıl belirleneceğini öğrenmek ve etkinliklerle bu bilgileri pekiştirmektir.

 • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
  • Konvansiyonel Sistemler
  • Analog Adresli Sistemler
  • Elektronik Adreslenebilir İnteraktif Sistemler
  • Yangın Algılama Sistemi Algılama Elemanları
  • Fiberoptik Kablo Tipi Sıcaklık Algılama ve Kontrol Sistemleri
  • Aktif Hava Çekmeli Duman Dedektörleri (HSSD – High  Sensitivity Smoke Detection)
  • Işın Tipi Duman Dedektörleri
  • Alev Dedektörleri
  • Diğer Sistemler (İtfaiyeci Telefon Sistemleri, Karbonmonoksit Algılama Sistemleri, Gazlı Söndürme Panelleri)
  • Yangın Algılama Sistemleri Tasarım Esasları, Standart ve Yönetmelikler
  • EN54-14 / 2018 Tasarım Kriterleri ve Standart Üzerinde 2018 Yılında Yapılan Güncellemeler
  • Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği / 2015
 • Sesli ve Işıklı Uyarı Cihazları
  • EN54-3 ve EN54-23 Siren ve Flaşörlerin Tasarım ve Uygulama Yöntemleri
  • EN54-32, EN 54-16 ve EN54-24 Acil Anons Sistemlerinin Tasarım ve Uygulama Yöntemleri
  • Ortam Ses Seviyesine Göre Sesli Uyarı Cihaz Yerleşim Esası
 • Yangın Algılama ve Uyarı Sistemlerinde Acil Durum Kontrol ve İzleme Fonksiyonları
 • Etkinlikler – Örnek Projeler ve Çözümler

Katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlı olacaktır.
Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir. 

Eğitim Ücreti  900.- TL (dokuzyüz) + KDV
TÜYAK Üyeleri Eğitim Ücreti 700.- TL (yediyüzyüz) + KDV
Ön Kayıt [email protected]
Kurs Yeri   Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu, İstanbul

Tarih : 5 Aralık 2019, Perşembe (09.00 – 16.30)
Eğitmen : Dr.Gökhan BALIK
Mimari tasarımda yangın güvenliğini ilgilendiren konular genel olarak; kaçış yolları, yangın kompartmanları, yapı malzemeleri ve itfaiye ulaşım yolları başlıkları altında değerlendirilir. Ülkemizde binaların mimari yangın tasarımı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)” hükümlerine uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu eğitimin amacı, mimari yangın tasarımı ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uluslararası standartlarla (NFPA 101) karşılaştırmalı olarak anlatılmasıdır. Eğitim süresi bir gün olup, konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Giriş ve Tanımlar
 • Yönetmelik ve Standartlar
 • Yangın Merdivenlerinin Genel Özellikleri ve Bina Dışına Tahliyesi
 • Çıkışların Sayısı ve Konumlandırılması
 • Tek Yönlü ve İki Yönlü Kaçış Mesafeleri ile Ölü Koridorlar
 • Kullanıcı Sayısı ve Çıkış Kapasitesi Hesabı
 • Yangın Kompartmanları
 • Yangın Kompartman Duvarlarının Tesisat Geçişlerindeki Önlemler
 • Taşıyıcı Sistemler için Yangın Dayanımı
 • Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yangına Tepki Sınıfları
 • Duvar, Tavan ve Döşeme Kaplamalarının Yangına Tepki Sınıfları
 • Bina İçinde Kullanılan Diğer Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıfları
 • İtfaiye Ulaşım Yolları

Katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlı olacaktır.
Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir. 

Eğitim Ücreti 900.- TL (dokuzyüz) + KDV
TÜYAK Üyeleri Eğitim Ücreti 700.- TL (yediyüzyüz) + KDV
Ön Kayıt [email protected]
Kurs Yeri Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu, İstanbul


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © TÜYAK. Tüm Hakları Saklıdır.