Sempozyum Amacı

Endüstriyel Tesislerde Can Güvenliği
Yangın Risk Yönetimi
Sigorta ve Yangın Önlemleri
Otomatik Söndürme Sistemleri ve Malzemeleri
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
Yangın Durdurucu ve Geciktirici Malzemeler
Kontrol Sistemleri ve Yangın Otomasyonu
Yangın Yönetmelikleri ve Standartları
Endüstriyel Tesislerde Güvenlik
Endüstriyel Tesis Yangınlarına Müdahale
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
Mimarı Tasarımın Yangın Güvenliğine Etkisi

Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Saklanması

Tehlikeli Maddeler ve Depolanması
Yangın Pompaları ve Hidratları
Duman Kontrol Sistemleri
Kişisel Koruyucular ve Kurtarma Malzemeleri
Dijitalleşme ve Endüstri 4.0
Copyright © TÜYAK. Tüm Hakları Saklıdır.