Bilimsel Program


Programı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

SAAT A SALONU
08:00 - 09.30 KAYIT
09.30 - 10.00 Açılış Konuşmaları
10.00 - 10.40 Konferans: Büyük Şehirlerde Afet Riski ve Risk Yönetimi
Nasuh Mahruki – AKUT Kurucu Başkanı ve Onursal Başkanı
10.40 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 17.00 KURS: Mimari Yangın Tasarımı – Gökhan Balık
(Safir Salonu) *Kayıt Zorunludur.
11.00 - 13.05 Oturum-1
Oturum Başkanı: İsmail Turanlı
11.00 - 11.25 EN12845 ve NFPA 13 Standartlarında ESFR Sprinkler Sistemi
Tasarımı Farklılıkları
Barış Topal
11.25 - 11.50 Depo Sprinklerleri Özel Uygulamaları
Martin H. Workman
11.50 - 12.15 Sertifikasız Sprinklerlerin Sorunları
Nick Groos
12.15 - 12.40 Can Güvenliği için Sprinkler Sistemi
Alan Brinson
12.40 - 13.05 EN12845 Yeni Versiyonu
Gaetano Coppola
13.05 - 14.15 ÖĞLE YEMEĞİ
14.15 - 16.00 Oturum- 3
Oturum Başkanı: Gökhan Aktaş
14.15 - 14.40 Fine-Kinney Risk Analizi Yönteminin Elektrik Nedenli Yangınların Önlenmesinde Kullanımı
Mehmet Cem Şengöz, Mustafa Merdan
14.40 - 15.05 Çelik Yapıların Yangın Koruması
Andrew Taylor
15.05 - 15.30 Karmaşık ve Yüksek Binalarda Duman Kontrol Sisteminin Ağ Modellemesi ile Tasarımı
Bora Kocaman, Uluç Yamalı
15.30 - 15.55 Demiryolu Tünellerinde Simülasyon Tabanlı Duman Tahliye Sistemi Optimizasyonu ve Analizi
Oral Demircioğlu
16.55 - 16.20 Endüstriyel Tesislerde Alevlenebilir / Patlayıcı Ortamların Kontrolü ve Kriz Yönetimi
Yusuf Mert Sönmez, Mehmet Dilaver, Çağatay Kaya
16.20 - 16.45 KAHVE ARASI
16.45 - 18.00 PANEL: Onaylı Malzeme Kullanımı ve Can Güvenliği
Yönetici: İsmail Turanlı : Norm Teknik
Ceyhun Eren : Allianz Sigorta
Haluk Yanık : EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri
Kazım Beceren : Etik Mühendislik
Sarven Çilingiroğlu : Çilingiroğlu Mühendislik
18.30 - AÇILIŞ KOKTEYLİ
 
 
SAAT B SALONU
08:00 - 09.30 KAYIT
  Salon A’da Açılış konuşmaları devam ettiği için bu saatlerde bu salonda
herhangi bir oturum bulunmamaktadır.
10.40 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 13.05 Oturum- 2
Oturum Başkanı: Füsun Demirel
11.00 - 11.25 Sağlık Yapılarında Alınan Pasif Yangın Önlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları
Hüseyin Emre Ilgın, Onur Yücel
11.25 - 11.50 Türkiye’de Binalarda Yangın Güvenliğine Yönelik Altyapının Genel Bir Değerlendirilmesi
Sedat Altındaş
11.50 - 12.15 Alışveriş Merkezlerindeki Yemek Katlarının Yangın Riski Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Sevindir, Muammer Akgün
12.15 - 12.40 Eğitim Yapılarının Yangın Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Zuhal Şimşek
12.40 - 13.05 Tehlikeli Maddelerin Depolanmasında Patlama ve Saha Çalışması
Canalp Berkdemir
13.05 - 14.15 ÖĞLE YEMEĞİ
14.15 - 16.00 Oturum- 4
Oturum Başkanı: Cemal Kozacı
14.15 - 14.40 Yangın Risk Yönetiminde Bakım ve Kontrollerin Önemi
Özlem Emgen, Ron De Bruijn, Tom De Nooij, Dave Hazel
14.40 - 15.05 Yangın Risk Denetimleri
Gamze Saygılı
15.05 - 15.30 Endüstriyel Yangınlar ve Patlamalarda Bireysel Risk ve Sosyal Riskin Belirlenmesi
Ali Serdar Gültek
15.30 - 15.55 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yangın Tedbirleri Odaklı Risk Değerlendirmesi
Barış Kuzucu, Hakan Farımaz
16.55 - 16.20 NFPA 13, 2019 Versiyonu Yeni Bir Bakış
Tom De Nooij
16.20 - 16.45 KAHVE ARASI
  Salon A’da Panel devam ettiği için bu saatlerde bu salonda
herhangi bir oturum bulunmamaktadır.
18.30 - AÇILIŞ KOKTEYLİSAAT A SALONU
10.00 - 16.00 KURS: Köpüklü Söndürme Sistemi Tasarım ve Uygulama – Bora Kocaman
(Safir Salonu) *Kayıt Zorunludur
09.00 - 10.45 Oturum- 5
Oturum Başkanı: Kazım Beceren
09.00 - 09.25 Yanıcı Parlayıcı Sıvıların Depolanmasında Söndürme Sistemleri
Ömer Kızılpelit
09.25 - 09.50 Otomatik Sprinkler Sistemi- Performans ve Güvenirliğe Kapsamlı Bir Yaklaşım
Witali Engelhardt
09.50 - 10.15 Yüksek Raflı Depo Tesislerinde Sprinkler Sistemleri
Arjan ten Broeke
10.15 - 10.40 Kimyasal Tesislerde Temel Yangın Riskleri ve Uygulanan Yangın Korunum Sistemleri
Bora Şiranlı
10.40 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 13.05 Oturum- 7
Oturum Başkanı: Filiz Mumoğlu
11.00 - 11.25 FM Global Property Loss Prevention Data Sheet’ler (FMDS) ile Aşina Olmak
Murat Akis
11.25 - 11.50 Yangın Tesisatlarında Kullanılan Sprinkler ve Alarm Vanası FM ve UL Standartları
Recep Güler
11.50 - 12.15 Yüksek Basınçlı Su Sisli Binalarda Yangın Bölmelerinin Oluşturulması
Ruediger Kopp
12.15 - 12.40 Data Centerların Yangın Korunmasında Doğru Tasarım Yaklaşımı
Tim Nichols
12.40 - 13.05 Gazlı Sistemlerdeki Sistem Onayları ve Önemi
Bart Goeman, Alan Elder
13.05 - 14.15 ÖĞLE YEMEĞİ
14.15 - 16.20 Oturum- 9
Oturum Başkanı: Haluk Yanık
14.15 - 14.40 Yangın Alarm Sistemlerinde Uyarı Cihazları Tasarımına İlişkin Standartlar
Akın Altın
14.40 - 15.05 Video Görüntüleme Teknolojileri ile Yangın Algılama
İlker Özzorlu
15.05 - 15.30 Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin Yangın Anında Uyumlu Davranış Gösteren Diğer Mekanik, Elektrik, Elektronik Sistemler ile Etkileşimlerinin Merkezi Olarak İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
Özcan Uğurlu
15.30 - 15.55 Binalarda Yangın Güvenliği ve Kablolar İçin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)
Tamer Yavuztürk
16.55 - 16.20 Açık Elektrik Şalt Sahalarında Yangın Güvenlik Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Seçkin Özcan, F. Volkan Akyön
16.20 - 16.45 KAHVE ARASI
16.45 - 18.00 FORUM : Yangın Projelerinin Ruhsat Onayı ve İskan Kontrolleri – Tasarım, Uygulama ve Denetim Problemler
Abdurrahman Kılıç : İstanbul Teknik Üniversitesi
Aktuğ Sivrioğlu : AS/OS Mimarlık
Belgin Pekcan : ENKOM Mühendislik
Esat Noyan : Zürich Sigorta
İrfan Çelimli : MTMD Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği
Numan Bulburu : İtfaiye Daire Başkanlığı
19.30 - KAPANIŞ YEMEĞİ
 
 
SAAT B SALONU
09.00 - 10.45 Oturum- 6
Oturum Başkanı: Hikmet Akın
09.00 - 09.25 Gönüllü İtfaiyecilik; Dünyada ve Türkiye’de Durum
Edip Kaya, Ebru İnal, Hakan Altıntaş
09.25 - 09.50 Gönüllü İtfaiyecilik Sisteminin Ulusal Düzeyde Yaygınlaştırılması
Cevdet İşbitirici, Latif Erdoğan, Kemal Bayram
09.50 - 10.15 Yangınla Mücadelede İtfaiyecilerin Organizasyon Yapısı
Hacı Ahmet Kırtaş, Recep Yiğit
10.15 - 10.40 OSGB Bünyesindeki İşletmelerde Gönüllü İtfaiyecilik Yaklaşımı
Orhan Sönmez
10.40 - 11.00 KAHVE ARASI
11.00 - 13.05 Oturum -8
Oturum Başkanı: Korhan Işıkel
11.00 - 11.25 Ulusal Yangından Korunma Yönetmeliği’nin Yangın Terminolojisi Açısından İncelenmesi
Nuri Serteser, Çisel Ezgi Karakoyun
11.25 - 11.50 Gazbeton Isı Yalıtım Levhaları ile Yalıtılan Bina Dış Cephelerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile Uyumu
Ayşe Gülay Özdemir, Koray Uğurlu, Mustafa Beker
11.50 - 12.15 Metrolarda Yangından Korunma ve Mücadele Sistemleri ve Yeni Yaklaşımlar
Fatih Aydın, İbrahim Halil Pakiş, Abdullah Büyükakyüz
12.15 - 12.40 Yangın Söndürme Sistemleri Boru Tesisatlarının Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne Göre Uygunluk Değerlendirmesi
Eser Temiz
12.40 - 13.05 Yangın Güvenliği Kırılganlıklarının Tespiti
Nilüfer Kızılkaya Öksüz, Ali Murat Tanyer, Mehmet Koray Pekeriçli
13.05 - 14.15 ÖĞLE YEMEĞİ
14.15 - 16.20 Oturum- 10
Oturum Başkanı: Sedat Altındaş
14.15 - 14.40 Gazi Üniversitesi Yeni Mimarlık Fakülte Binasının ‘’Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ Bağlamında İncelenmesi
Füsun Demirel, Gönül Tavman, Muammer Yaman
14.40 - 15.05 Pasif Yangın Önlemlerinin Örnek Eğitim Kampüs Binası Üzerinden Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri
Furkan Eruçar, Kevser Coşkun, Nur Esin
15.05 - 15.30 Yurtların Yangın Güvenlik Önlemleri Kapsamında İncelenmesine Dair Bir Araştırma: Yalova İli Örneği
Ebru İnal, Edip Kaya
15.30 - 15.55 Camilerde Yangın Güvenlik Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Fehmi Volkan Akyön, Seçkin Özcan
16.55 - 16.20 Geleneksel Tandırevi ve Yangın Güvenliği
Nilay Özeler Kanan
16.20 - 16.45 KAHVE ARASI
  Salon A’da Forum devam ettiği için bu saatlerde bu salonda
herhangi bir oturum bulunmamaktadır
19.30 - KAPANIŞ YEMEĞİ

Copyright © 2017 TÜYAK. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale