Kurs • » MİMARİ YANGIN TASARIMI EĞİTİMİ - 9 Kasım 2017 Ayrıntılı bilgi için tıklayın...
  KURS DUYURUSU
  MİMARİ YANGIN TASARIMI EĞİTİMİ
  Yangın Merdivenleri, Yangın Kompartmanları, Yapı Malzemeleri
  9 KASIM 2017
  (11.00 - 17.00)

  Mimari tasarımda yangın güvenliğini ilgilendiren konular genel olarak; kaçış yolları, yangın kompartmanları ve yapı malzemeleri başlıkları altında değerlendirilir. Ülkemizde binaların mimari yangın tasarımı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)” hükümlerine uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu eğitimin amacı, mimari yangın tasarımı ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uluslararası standartlarla (NFPA 101) karşılaştırmalı olarak anlatılmasıdır. Eğitim süresi bir gün olup, konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

  • Giriş ve Tanımlar
  • Yönetmelik ve Standartlar
  • Yangın Merdivenlerinin Genel Özellikleri ve Bina Dışına Tahliyesi
  • Çıkışların Sayısı ve Konumlandırılması
  • Tek Yönlü ve İki Yönlü Kaçış Mesafeleri ile Ölü Koridorlar
  • Kullanıcı Sayısı ve Çıkış Kapasitesi Hesabı
  • Yangın Kompartmanları
  • Yangın Kompartman Duvarlarının Tesisat Geçişlerindeki Önlemler
  • Taşıyıcı Sistemler için Yangın Dayanımı
  • Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yangına Tepki Sınıfları
  • Duvar, Tavan ve Döşeme Kaplamalarının Yangına Tepki Sınıfları
  • Bina İçinde Kullanılan Diğer Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıfları
  Katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlı olacaktır.
  Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
  Eğitmen : Gökhan Balık
  Eğitim Ücreti: 500.- TL (beşyüz) + KDV
  TÜYAK Üyeleri Eğitim Ücreti : 400.- TL (dörtyüz) + KDV
  Eğitim Yeri: Cevahir Convention Center Şişli/İstanbul
  Ön Kayıt:
  [email protected]
 • » KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ TASARIM VE UYGULAMA EĞİTİMİ – 10 Kasım 2017 Ayrıntılı bilgi için tıklayın...
  KURS DUYURUSU
  KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ
  TASARIM VE UYGULAMA EĞİTİMİ
  10 KASIM 2017
  (10.00 - 16.00)

  Bu eğitim programının amacı köpüklü söndürme sistemlerinin ne amaçla ve nasıl yapıldığını anlamak, tasarım ile ilgili detayları vermek, kriterlerin nasıl belirleneceğini öğrenmek ve etkinliklerle bu bilgileri pekiştirmektir. Eğitim süresi bir gün olup, konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

  • Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı Sınıflarını Tanıma
  • Esas Alınacak Standartlar
  • İzin Verilen Azami Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı Miktarını Belirleme
  • Depolama Şekilleri
  • Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı Depolarının Bina İçinde Yerleşimi
  • Açıkta Yerüstü Depolama
  • Depolama Tankları için Gerekli Mesafelerin Belirlenmesi
  • Köpüklü Söndürme için Sprinkler Tasarım Kriterleri
  • Etkinlikler- Örnekler ve Çözümler
  Katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlı olacaktır.
  Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
  Eğitmen: Bora Kocaman
  Eğitim Ücreti: 500.- TL (beşyüz) + KDV
  TÜYAK Üyeleri Eğitim Ücreti : 400.- TL (dörtyüz) + KDV
  Eğitim Yeri: Cevahir Convention Center Şişli/İstanbul
  Ön Kayıt:
  [email protected]
Copyright © 2017 TÜYAK. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale